MCM is met andere bedrijven in de metaalsector, ROC Friese Poort, UWV, WerkCorporatie en gemeente Noordoostpolder een pilot gestart omdat de sector staat te springen om gekwalificeerde mensen uit de regio. Met de pilot ‘Toekomst in de Maakindustrie’ willen we mensen vanuit de bijstand of WW opleiden voor een baan in de maakindustrie.

Maandag 16 juli werd de intentieverklaring ondertekend om de aftrap te markeren. Het project is uniek. De deelnemende bedrijven werken samen om goed personeel te vinden. En voor het opleiden van de kandidaten wordt een BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg) ingezet.