MCM ondersteunt nieuwe ontwikkelingen en medewerkers in de techniek. Daarom leveren wij een sponsorbijdrage aan Solar Boat Twente. Een team van enthousiaste studenten bouwt aan een betrouwbare zonneboot. Hernieuwbare energie wordt op deze manier toegepast op de maritieme sector. MCM leverde een bijdrage aan de draagvleugels van de boot. Wij volgen de studenten vol interesse en wensen hen veel succes!