Je verder ontwikkelen bij MCM

MCM vindt het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Vier HRM-studenten van Hogeschool Windesheim Flevoland zullen daarom het komende halfjaar onderzoek doen naar de leercultuur binnen MCM. Vanuit het Innovatiecluster Noordoostpolder wordt dit onderzoek tevens bij drie andere deelnemende bedrijven gedaan. Onderling zullen zij resultaten en adviezen uitwisselen.

Ook als werkgever zijn wij graag een partner in metaal. Wij willen het continu leren zoveel mogelijk stimuleren en staan open voor verbeteringen.

Jayant, Kiki, Ismahan en Noël zijn van harte welkom geheten door operationeel directeur Hessel Reitsma.

HRM studenten Windesheim onderzoeken leercultuur MCM  ism Innovatiecluster