Wojciech Mierzwa: “Ik laat thuis trots zien wat ik heb gemaakt!”

English below

Deze week hebben we een bijzondere zij-instromer in de spotlight: Wojciech Mierzwa heeft een master Physical Education afgerond in Polen en programmeert en bedient nu CNC-machines. We gaan met hem in gesprek over het opbouwen van een nieuw leven in Nederland en de ommezwaai van zijn carrière.

Kun jij jezelf eens voorstellen?
Mijn naam is Wojciech, ik ben 30 jaar oud en ben geboren Polen. Ik woon al bijna 3 jaar samen met mijn vriendin in Emmeloord. Ik werk met veel plezier als CNC-operator/programmeur bij MCM, dat is prachtig en uitdagend vak. In mijn vrije tijd ga ik graag met de mountainbike op pad, bijzonder dat zo’n vlak land toch zoveel mooie, heuvelachtige routes heeft! Ook game ik graag.

Hoe ben je in Nederland terecht gekomen?

Bijna 5 jaar geleden was mijn zus op zoek naar avontuur, ze wilde ergens in het buitenland gaan werken en een nieuw leven opbouwen. Ik had net mijn studie afgerond en wist nog niet helemaal wat mijn plan was, dus ik besloot mee te gaan in het avontuur en we vertrokken samen naar Nederland.

En toen?

We kwamen terecht in Lelystad waar ik een baan vond bij een kozijnenfabrikant en een fietsfabriek. Bij het laatste bedrijf leerde ik mijn vriendin kennen, dat was een leuke tijd!

Bij de kozijnenfabrikant miste ik uitdaging, ik deed dagelijks dezelfde werkzaamheden en daar kreeg ik geen voldoening van. Mijn vriendin woonde in Emmeloord en ik besloot bij haar in te trekken, toen ik daar woonde besloot ik ook op zoek te gaan naar een nieuwe baan met meer uitdaging in de buurt van Emmeloord. Dat werd uiteindelijk MCM en ik ben nog steeds erg blij met de keuze.

Je benoemt veel technische banen, toch heb je een andere achtergrond, hoe zit dat?

In Polen heb ik een master Physical Education afgerond, dat is een opleiding over het menselijk lichaam, vrij vertaald heet deze opleiding ‘Lichamelijke Opvoeding’. Dat is in Polen een groot en belangrijk vak. Ik was in die tijd erg sportief en vond het leuk om hierin een carrière te starten. Thuis ben ik opgegroeid in een technische omgeving waar mijn vader een soort lokale smid was. Ik hielp hem daar graag mee en leerde zo werken met techniek. Een prachtig vak, net als sport. Al ben ik nu wel wat minder sportief dan vroeger haha.

Dus dit vak past jou goed?

Absoluut, ik vind het echt heel leuk om mooie dingen te maken. Ik maak regelmatig foto’s van de producten die ik heb gemaakt, dit laat ik dan trots thuis zien! De functie is echt uitdagend, en dan doel ik op het programmeren. Dat is nieuw voor mij maar gaat mij goed af. Ik ben wiskundig erg sterk en dat komt nu goed van pas. Ik ben begonnen met programmeren op één machine en ben nu bezig met het leren programmeren voor een tweede machine. Uiteindelijk wil ik steeds meer machines kunnen instellen, vooral de 5-assige Hurco lijkt me erg interessant om te leren, maar ook erg lastig!

“Ik laat thuis trots zien wat ik heb gemaakt!”

Je spreekt vooral Engels, is dat een obstakel in je werk?

Nee, eigenlijk niet. Mijn collega’s op de afdeling spreken ook goed Engels en houden daar rekening mee. Natuurlijk is het praatje wat minder dan wat je voert met mensen in je eigen taal, maar ik kom er goed mee uit de voeten. Bij MCM heb ik een cursus Nederlands gevolgd omdat ze iedereen hierin willen stimuleren. Ik probeer wel Nederlands te praten, maar dat is niet makkelijk. Sommige vaktermen ken ik alleen in het Nederlands, dat is dan wel weer grappig. Ik waardeer heel erg dat mijn collega’s zich zo aanpassen, dat geeft een goed gevoel. De sfeer onderling is sowieso erg prettig, dat draagt zeker bij aan het werkplezier!

English:

“Wojciech Mierzwa: ‘I proudly show at home what I have made!'”

This week, we shine a spotlight on a remarkable career changer: Wojciech Mierzwa, who holds a master’s degree in Physical Education from Poland and now works as a CNC machine programmer and operator. We’ll delve into his journey of building a new life in the Netherlands and the shift in his career.

Can you introduce yourself?
My name is Wojciech, I’m 30 years old, and I was born in Poland. I’ve been living with my girlfriend in Emmeloord for almost 3 years now. I thoroughly enjoy my work as a CNC operator/programmer at MCM; it’s a wonderful and challenging profession. In my free time, I like to go mountain biking; it’s remarkable how even in such a flat country, there are many beautiful hilly routes! I also enjoy gaming.

How did you end up in the Netherlands?
Almost 5 years ago, my sister was seeking adventure; she wanted to work abroad and start a new life. I had just finished my studies and wasn’t entirely sure of my plans, so I decided to join her in this adventure, and we moved to the Netherlands together.

And then?
We ended up in Lelystad, where I found jobs at a window frame factory and a bicycle factory. It was at the latter where I met my girlfriend; those were good times!

At the window frame factory, I felt a lack of challenge; I was doing the same tasks every day, and I didn’t find it fulfilling. My girlfriend lived in Emmeloord, and I decided to move in with her. Once I was living there, I started looking for a new job with more challenges in the Emmeloord area. That eventually led me to MCM, and I’m still very happy with that choice.

You mention a lot of technical jobs, yet you have a different background. How does that fit together?
In Poland, I completed a master’s degree in Physical Education, which is essentially a study of the human body. It’s called ‘Lichamelijke Opvoeding’ in Poland and is a significant and important field there. During that time, I was very active in sports and thought it would be nice to start a career in that area. I grew up in a technical environment at home, where my father was a sort of local blacksmith. I enjoyed helping him and learned to work with technology. It’s a wonderful profession, just like sports. Though I’m not as sporty as I used to be, haha.

So, this profession suits you well?
Absolutely, I really enjoy creating beautiful things. I often take photos of the products I’ve made and proudly show them at home! The job is truly challenging, especially when it comes to programming. It’s new to me, but I’m doing well. I’m mathematically strong, and that’s coming in handy now. I started with programming on one machine and am now learning to program for a second one. Eventually, I want to be able to set up more and more machines, especially the Hurco; it seems very interesting to learn, but also quite challenging!

“I proudly show at home what I have made!”

You mostly speak English; is that an obstacle in your work?
No, not really. My colleagues in the department also speak good English and accommodate for that. Of course, the conversation is not as rich as it would be in my native language, but I manage fine. I try to speak Dutch, and MCM has offered me a course for that, but it’s not an easy language. Some technical terms I only know in Dutch, which is quite funny. I really appreciate how my colleagues adapt; it gives me a good feeling. The atmosphere among us is very pleasant, which certainly adds to the enjoyment of work!