Jarno Doejaaren haalde zijn diploma Allround Constructiewerker niveau 3 aan ROC Friese Poort. En dat was natuurlijk ook een bloemetje van MCM waard. Operationeel directeur Hessel Reitsma overhandigde dit in onze nieuwe hal. Wij zijn blij met deze handige BBL-er! Natuurlijk ondersteunen wij ook zijn vervolgopleiding niveau 4 plaat- en constructietechnoloog.

200703_Jarno Doejaaren diploma BBL