Onlangs ontvingen wij een groep enthousiaste jongeren van Caleido. Mathijn en Richard hebben de groep een presentatie gegeven over MCM, daarna verzamelden de jongeren op de verschillende afdelingen onderdelen voor een mini kacheltje die ze op de constructieafdeling zelf in elkaar mochten lassen.

 

Over ISK Caleido
ISK Caleido biedt een leerplek voor 12 tot 18 jarigen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Leerlingen bij Caleido kunnen afkomstig zijn uit een anderstalig land. Het doel van de Internationale Schakelklas (ISK) is door middel van een aangepast onderwijsprogramma de anderstalige leerling optimaal voor te bereiden op het reguliere onderwijs. Zo kunnen ze goed doorstromen naar het voorgezet onderwijs of naar het middelbaar beroepsonderwijs, om daar een diploma te halen.